Geri

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Most frequent questions and answers

Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve sanatçıların edebiyat tanımları, Edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi, Metin türleri, sınıflandırma ölçütleri, Örnek metinler..

Öykü türünün genel özellikleri, Öykünün unsurları (ögeleri) Anlatıcı ve bakış açıları, Öykütürleri /planı, İsimler..


Şiirle ilgili kavramlar / terimler, Şiir türünün genel özellikleri, Şiirin ahenk unsurları, Söz sanatları, SıfatlarTürk edebiyatında masal ve özellikleri, Dünya edebiyatında masal ve özellikleri, Fablın özellikleri, Edat /bağlaç /ünlem..


Roman türünün özellikleri, Romanın yapı unsurları (ögeleri), Anlatıcı ve bakış açıları, Roman türleri /planı, Zamirler [adıllar]..
Tiyatro türünün özellikleri ve terimler, Modern tiyatro türleri, Modern Türk tiyatrosu, Geleneksel Türk tiyatrosu, Zarflar [Belirteçler]..
Biyografi türünün özellikleri, Biyografi ile ilgili türler, Otobiyografi türünün özellikleri, Fiiller [Eylemler]..


Mektup türünün özellikleri, E-postanın özellikleri, Dilekçe ve tutanak, Açıkoturum..


Günlük türünün özellikleri, Günlük örneği, Blog türünün özellikleri, Blog örneği..